Starka plantor och varsam hantering av miljön
Holmen Skog i Örnsköldsvik är ett företag som går starkt framåt. I år odlar man 25 miljoner trädplantor som levereras över hela Sverige. Företaget månar inte bara om sina plantor av hög kvalité, utan satsar ständigt på att utveckla sitt miljöarbete.
Raimo Heikkinen är chef för plantskolan i Gideå utanför Örnsköldsvik. Tillsammans med fem heltidsanställda, med odlingsledare och hortonom Yvonne Hedman i spetsen, ser han till att företaget utvecklas och tillgodoser både sina kunders krav och kraven på ett varsamt hanterande av miljön. Verksamheten är odling av gran och tallplantor för många olika kundgrupper i hela Sverige.
- Det är ett minutiöst arbete att driva fram friska och starka plantor. På sommaren har vi 50 anställda praktikanter som hjälper oss med alla plantorna, säger Raimo.

Raimo har arbetat med skog i hela sitt liv och började med det redan i Finland där han växte upp. Sedan 40 år tillbaka bor han i Sverige och på Holmen Skog har han varit chef i fem år. Målet för företaget har alltid varit att öka kvalitén på plantorna och det har de lyckats över förväntan med och i år slår beställningarna alla rekord med en 20 % ökning.
- I år odlar vi 25 miljoner plantor och det är vårt bästa resultat hittills, säger Raimo.

Holmens Skog är ett välskött företag som ligger långt framme när det gäller att utveckla och producera plantor. Noggranna kvalitetskontroller och utbildad och engagerad personal som kan mycket om skog och växter är viktigt för att kunderna ska få plantor av mycket hög kvalité. Hortonom Yvonne Hedman är odlingsledare och det är hon som ansvarar för odlingen, ett krävande arbete där det gäller att inneha mycket kunskaper, men också en starkt utvecklad känsla för när det är dags för olika odlingsåtgärder.
- Olika breddgrader kräver olika slags frösorter och skötsel, och det är noga med hur plantorna sköts med gödning, ljus och vatten. Vi arbetar också mycket med skadedokumentation för att kunna förebygga i tid, säger Yvonne.

Målet är att utveckla den optimala roten, den optimala plantan och den optimala genetiken och det arbetet pågår ständigt. Holmen skog har ett gott renommé, innehar många certifieringar och arbetar intensivt med att skydda miljön. Man har till exempel utfört hydrogeologisk undersökning på hela odlingen för att ta reda på vart allt vatten som används tar vägen och vad det innehåller. Man har även utvecklat ett ny gödsel som inte skadar miljön, är bättre för plantan och som kräver betydligt mindre vattenåtgång.
- Vi samarbetar med kommunen för ett levande skogsbruk. Vi tänker på framtiden och arbetar för en bättre miljö på alla plan, säger Yvonne.

I arbetet med att ta fram mycket fina plantor ingår många förflyttningar och transporter. Från frö till planta ska växterna flyttas till passande miljöer flera gånger. För att detta ska löpa smidigt har man en produktionsledare, Göran Domeij.
- Vi arbetar mycket flexibelt, det ingår i odlingsarbetet att förutsättningarna förändras. För ett bra resultat måste vi vara smidiga och väl organiserade, säger Göran.


Holmen Skog

Bransch:
Skogsnäring

Telefon: 0663-197 50
Fax: 0663-402 69


Email:
raimo.heikkinen@holmenskog.com

Hemsida:
www.holmenskog.com

Adress:
Holmen Skog
Gideå Plantskola
89037 Gideå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN